Zondagavond heb ik thuis gedanst en kwam het nummer Aquarius van de musical Hair voorbij. De volgende tekst uit het lied spreekt mij aan.

Harmony and understanding – Eensgezindheid en begrip
Sympathy and trust abounding – Medegevoel en vertrouwen in overvloed
No more falsehoods or derisions – Geen leugens of spotternij
Golden living dreams of visions – Reële gouden droomvisioenen
Mystic crystal revelation – Mystieke openbaringen
And the mind’s true liberation – En de ware bevrijding van de geest

De Aquarius of Vissentijdperk staat voor het transformeren van de wereld naar meer menselijke waarden. De tekst geeft het voor mij mooi weer.
Dit jaar was voor mij duidelijk een jaar van bezinning en meer naar mijzelf gaan. Een jaar waarin we meer rekening houden met anderen en elkaars mening respecteren, hoe moeilijk dat soms ook is. Een jaar waarin we genoeg hebben van luchtvervuiling en meer één werden met de natuur. Helaas ook een jaar waar meer eenzaamheid was en mensen niet altijd op een fijne manier afscheid hebben genomen van dierbaren.

Kerstmis is een tijd om met familie door te brengen en nu breng je deze tijd zonder je dierbaren door. Het gemis is zo voelbaar, je had ze er graag bij gehad. Kerst en de jaarwisseling zal dit jaar voor veel mensen anders zijn. Lukt het je om het toch nog bijzonder te maken?
Wat voor omstandigheden jij je in bevindt en wat je ook gelooft, ik wens jou dagen van licht, eigenliefde en verbondenheid in het nieuwe Aquarius tijdperk.