Afscheid in tijd van Corona

Afscheid in tijd van Corona

Terugblik
Deze week is het 3 jaar geleden dat mijn moeder is overleden. Ik kijk met dankbaarheid terug op het afscheid met de 5 kinderen rond haar bed. Acht dagen lang hebben we om beurt gewaakt en waren dicht bij haar. Bij de uitvaart was bijna de hele familie aanwezig, inclusief neven en nichten, vrienden en bekenden. Wat een contrast met afscheid nemen in deze tijd, waarbij je de uitvaart in sommige gevallen op FB kan volgen of staande langs de weg.

Huidige situatie
Het is schrijnend dat je je dierbare niet in een tehuis mag bezoeken. Afstand houden terwijl je juist dichtbij wil zijn. Door de maatregelen van het kabinet, is het afscheid nemen zeer ingewikkeld geworden. Geen arm om je dierbare kunnen slaan, dat kan hard en pijnlijk zijn en kan onder andere onmacht, verdriet en boosheid oproepen.

Afscheid
Onze wereld is in een paar weken tijd drastisch veranderd. Als iemand terminaal wordt, mag je als directe familie er wel bij zijn, maar dan wel in beschermend pak met handschoenen aan. Het is onvoorstelbaar dat je je vader, moeder, broer, zus, oma of opa in de laatste fase van hun leven met handschoenen vast moet houden? Ook begrafenissen en crematies gingen van 100 naar 30 genodigden en een dikke boete als je je niet aan de regels houdt.

Troost
Ondanks het feit dat er in kleine kring afscheid genomen wordt, wordt er door de nabestaanden toch veel warmte gevoeld, doordat mensen met je meeleven door middel van bloemen, kaartjes en/of verhalen met herinneringen. Uit gedeelde ervaringen door nabestaanden wordt dit als troost ervaren en kijken ze uit naar het moment waarop ze met elkaar kunnen herdenken.

Contact
Ik wens iedereen sterkte in dit proces. Als je behoeft hebt om over jouw ervaring met afscheid te praten, neem dan gerust contact op.

Als je behoefte hebt om te praten

Als je behoefte hebt om te praten

Ik bied in deze corona tijd 30 minuten sessies vrijblijvend aan.

De corona situatie 

De wereld is binnen een paar weken drastisch veranderd. De ontwikkelingen gaan snel en maatregelen veranderen met de dag. De wereld is in de greep van het Corona virus. Waar aanvankelijk door sommige gedacht werd: “waar doen we nou zo moeilijk over, het is toch een gewoon griepje”, weten we nu wel beter. De overheid heeft op basis van wetenschappelijk advies drastische, maar de nodige maatregelen genomen in een poging de corona pandemie in te dammen. We werken nu allemaal zoveel mogelijk thuis. 

Er is onzekerheid over onze gezondheid en die van vrienden en familie. Familie in bejaardentehuizen of ziekenhuizen mogen niet bezocht worden. Je mag niet oppassen op je kleinkinderen. Misschien woon je alleen en is door de quarantaine de contacten met de buitenwereld geminimaliseerd. We worden teruggeworpen op onszelf.
Misschien heb je behoefte aan een luisterend oor. We merken hoe zeer we andere mensen om ons heen nodig hebben. Hoe fijn het is om in verbinding met iemand te zijn.

En hoe is het voor mensen in een tehuis die geen bezoek mogen ontvangen. Als je dementie of alzheimer hebt begrijp je dit waarschijnlijk niet. Voor familieleden kan dit moeilijk en pijnlijk zijn. Want hoe langer je wegblijft, bestaat er de mogelijkheid dat ze zich in de steek gelaten voelen of je niet meer herkennen. Ik weet dit uit ervaring.

Nog maar niet te spreken over opname in de intensive care en dat er geen of nauwelijks bezoek mag komen. Net in deze tijd wil je bij je dierbare zijn, hun nabijheid voelen, gewoon hun hand vasthouden en laten weten dat ze er niet alleen voorstaan. Wat afschuwelijk als je geen “live” afscheid van je dierbare hebt kunnen nemen.

Het zijn bijzondere tijden en dit vraagt om anders denken. Ik heb besloten dat ik 30 minuten gesprekken vrijblijvend aanbiedt gedurende deze tijd. Mocht je hiervan gebruik willen maken om over jouw situatie te praten, neem dan gerust contact op. Dit kan via het contact formulier op mijn website www.palmyrabakker.nl/#contact  of telefonisch op 06-10144644 op maandag, woensdag en donderdag tussen 9 en 11 uur.