Art Zuid – Je gevangen voelen in je rouw

Art Zuid – Je gevangen voelen in je rouw

Wilhelm Mundt – Trashstone 531

Deze sculptuur doet mij daaraan denken. Op Facebook deelde ik dat ik hier iets over wilde schrijven. Ik vroeg aan de lezers wat deze sculptuur bij hun oproept. De reacties waren heel verschillend: ‘Gevangen in je eigen gedachten kun je heel erg vastzitten’. ‘Een bepaalde schoonheid, maar wel gevangen’. ‘Gekooid ‘groen’.

Alle drie geven ze wel iets weer van wat ik bij dit kunstwerk voel. Als je in de rouw bent, kun je zo in beslag genomen worden door je gedachten en gevoelens dat je niets meer merkt van de wereld om je heen.

De wereld staat voor jou een tijdje stil, terwijl andere mensen gewoon doorgaan met het leven. Iedereen schijnt op weg te zijn naar iets. Sommige lopen rustig en andere met een enorme haast.
Ook rouwen is op op weg zijn, je weet alleen niet hoe dat eruit gaat zien in de toekomst. Het lijkt meer op het leven van dag tot dag.

Een vriendin van mij, die haar vader had verloren, richtte haar boosheid op de bomen, want die kregen nieuwe blaadjes en gingen door met leven, terwijl zij opgesloten zat in haar verdriet.

Een verlies verandert je kijk op het leven. Er is een einde gekomen aan wat er was en het zal nooit meer hetzelfde zijn. Je leven lijkt minder kleur te hebben en schijnt zelfs zijn glans te verliezen.

Het is niet zo vreemd dat je het na een ingrijpend verlies ‘even’ niet meer weet. Gevoelens, emoties en gedachten in deze intensiteit, die je tot nu toe misschien nog niet hebt ervaren, wisselen elkaar in hoog tempo af. En toch, zijn het hele normale reacties na een ingrijpende gebeurtenis.

Gelukkig zijn wij mensen veerkrachtig, maar soms is het fijn hulp te hebben om het leven weer op te pakken.

Het nieuwe jaar

Het nieuwe jaar

Weer is er een jaar voorbij waarin ik deel was van het rouwproces van velen. Steeds weer werd ik geraakt door wat mensen met mij deelden en ben ik blij dat ik met mijn ervaring op het gebied van rouw ondersteuning kon bieden.

Het nieuwe jaar wordt voor veel mensen ervaren als een nieuw begin.
Na de winterzonnewende beginnen de dagen weer te lengen en begint het al iets langer licht te worden. Er begint een nieuw jaar en wat de omstandigheden ook zijn, ik wens dat er talrijke lichtpuntjes zullen zijn.

Julie Parker heeft hier een mooi gedicht over geschreven.

And as we end this year
We pause and shed a tear
For all we have lost

For those we hold dear
No longer here
For those far apart
Always in our heart
For those who are near
Living in fear

Behold the light
As it shines bright
Even in the darkest hour
Love, our healing power
Will see us through
As the energies shift
As we begin anew

Stilstaan bij het verlies van een dierbare

Stilstaan bij het verlies van een dierbare

Foto: Bloesempark Amsterdamse bos

Verschillende cliënten vertellen dat ze in hun familie en vriendenkring niet of nauwelijks over het verlies van een ouder, partner of kind kunnen praten. De meeste mensen gaan het liever uit de weg. Als ze zelf iemand verloren hebben, begrijpen ze het en praten er gemakkelijker over. Wat zou het fijn zijn als familie en vrienden wat gemakkelijker zouden kunnen praten met iemand die een dierbare heeft verloren. Veel mensen vinden het moeilijk om erover te praten en weten niet wat ze moeten zeggen. Maar als dit uitgesproken wordt, ontstaat er vaak vanzelf een gesprek.

Een collega belde mij weken na het overlijden van Paul en zei dat hij nu pas contact opnam, omdat hij het niet durfde. Dit was voor mij zo ontwapenend en fijn om te horen dat we meteen een lang gesprek hadden.

Kort na het overlijden wordt er nog bij stilgestaan. Het leven van de anderen gaat door, maar dat van de rouwende persoon lijkt stil te staan. Soms kan het verlies na een lange tijd nog sterk aanwezig zijn, vooral op feestdagen, verjaardagen en sterfdagen. Dan is het fijn, als er iemand aandacht voor heeft, bijvoorbeeld door even langs te gaan of te bellen.

Dit gedicht van Stephen Levine uit Meeting at the Edge, Healing into Life and Death, sprak mij aan, omdat het de gevoelens van een verlies weerspiegeld.

This is the great confusion of a lifetime
To lose a child, to lose a parent,
to lose a lover
To break that mirror,
which has so often
reflected your beauty
and made you feel so safe

Waar ben jij dankbaar voor?

Waar ben jij dankbaar voor?

Het jaar is bijna voorbij. Ondanks dat het een uitdagend jaar was en ik moest omdenken op verschillende gebieden, ga ik vol vertrouwen het nieuwe jaar in. Hoe is het afgelopen jaar voor jou geweest en hoe ga jij het nieuwe jaar in?

Voor mij was dit het jaar waarin ik mijn ’11 Gouden tips bij verlies en rouw’ heb afgerond, waar ik met clienten ben gaan wandelen en waar ik online ben gaan counselen. Het jaar waarin ik mijn vierde lotgenotengroep rouw begeleidt heb en waar ik met de specialisatie ‘Gestolde rouw’ ben begonnen. Tevens heb ik in 9 maanden de psychosociale basiskennis afgerond, zodat clienten per 1 januari, als ze aanvullend verzekerd zijn voor een vergoeding in aanmerking kunnen komen. Als ik het zo opschrijf, heb ik veel gedaan en ben ik ontzettend dankbaar. Het voelt goed.

Waar wil ik meer van in mijn praktijk? Ik ben dankbaar dat ik mag luisteren naar jouw verhaal en naast je mag staan in tijden waarin je het moeilijk hebt, mede ook door extra complicaties van de verschillende lock-downs. In mijn praktijk heb ik dit jaar vele verhalen gehoord, sommige verdrietig tot soms zelfs wanhopig, andere vol eenzaamheid en teruggeworpen worden op jezelf, maar ook verhalen van hoop, vertrouwen, vol van liefde voor dat wat ontvallen is. Het is duidelijk dat rouw de andere kant is van de liefde, daarom doet het verliezen van een dierbare ook zoveel pijn.

Wat wil ik anders? Minder administratieve rompslomp en hoewel ik er goed in ben, kost het me tijd, die ik liever besteed aan in verbinding zijn met anderen. Ook gedurende de Corona tijd wil ik waar mogelijk clienten, met alle voorzorgsmaatregelen, face to face ontmoeten.

Ik hoop in 2022 weer getuige te mogen zijn van veel persoonlijke verhalen, hoe verdrietig ze soms ook zijn. Dat ik kan leven naar mijn eigen normen en waarden en dat we blijven zoeken naar wat ons verbindt, ook al liggen standpunten uiteen. Koning Willem Alexander verwoorde het mooi in zijn kersttoespraak.

Komend jaar ga ik samen met een collega, twee Engelstalige lotgenoten groepen begeleiden in Amsterdam. Wij zijn hier heel trots op en kijken vol vertrouwen uit welke deelnemers we mogen gaan ontmoeten. Wij zijn dankbaar dat wij deel mogen zijn van het proces van herkenning en erkenning in de groepen en om samen te kunnen lachen en huilen.

Het nieuwe jaar gaan we in met weer een lock-down. Door al jullie verhalen weet ik hoeveel impact dit heeft op onderlinge verbinding en innerlijke veerkracht. Wat voor omstandigheden jij je in bevindt en wat je ook gelooft. Ik wens jou voor 2022 dagen van dankbaarheid, zelfzorg en bovenal in verbinding met elkaar.